Документација школе


ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
за КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за предмете:
Српски језик
Математика
Природа и друштво

за КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за предмете:
Српски језик
Математика
Биологија
Географија
Историја
Физика
Хемија

 

Школска 2020/21.год

Распоред часова

Распоред звона

Документација школе

 

Календар