Школа данас

 

Услови за остваривање васпитно-образовног рада

За извођење васпитно-образовног рада школе користе се 3 школска објекта и фискултурни полигон.

 Зграда матичне школе је реновирана и дограђена 1998. године. Школа има 10 учионица, мултимедијалну учионицу, 2 кабинета (физика и информатика), библиотеку, 2 мокра чвора, канцеларије за директора, педагога, наставнике, благајника и секретара, подрум у коме је смештена котларница. Школа поседује велико школско двориште са изграђеним теренима за мали фудбал, кошарку и одбојку. У школи постоји кухиња са трпезаријом. Грејање је на лож уље.

Издвојено одељење у Голочелу удаљено је 4 км од матичне зграде. Школски објекат је подигнут 1956. год. Реконструкција и санација школског објекта почела је у августу и завршетак радова је предвиђен за октобар.

Издвојено одељење у Дреновцу удаљено је 4 км од матичне зграде. Школски објекат је подигнут 1932. године, реновиран је 2008.год. У објекту се налази једна учионица, зборница и стан за учитеља. Мокри чвор не постоји у згради, а грејање је на дрва и угаљ. Укупна површина ђачког простора износи 1346 m2 , по ученику 2,75 m2 .

Основни инвентар школе: ђачки столови, столице и пратећи инвентар, према броју и функцији углавном задовољавају услове за нормалан рад.

Школа не поседује фискултурну салу па се настава физичког васпитања изводи на фискултурном полигону.  

Школски часопис

Ученички парламент

Распоред часова 1-4

Заштита података о личности

Распоред часова 5-8

Документација школе

 

Распоред звоњења

ЗУОВ

Naši programi akreditovani u ZUOV | Centar za zdravlje, vežbanje i sportske  nauke

есДневник

Календар