Мисија и визија

МИСИЈА

- Осигуравамо квалитетно образовање ученика користећи савремене методе и облике рада (групни рад, тимски рад, истраживачки рад, активно учење) на основу чега подстичемо развој опште културе;

- отвореном комуникацијом стварамо топло, сигурно и подстицајно окружење за индивидуалан раст и развој ученика, учимо једни од других, помажемо једни другима и активно слушамо једни друге;

- подстичемо развој позитивних особина као што су: искреност, одговорност, истрајност, пријатељство, брига за друге, дисциплина, моралне и етничке вредности и ненасилно решавање сукоба;

- посебну пажњу посвећујемо ученицима с тешкоћама у учењу као и даровитим ученицима;

- уско сарађујемо са родитељима и локалном заједницом и на тај начин подстичемо партнерске односе;

- подстичемо перманентно усваршавање наставног особља;

- бринемо за околину.

ВИЗИЈА

Школа креативног и подстицајног карактера, савремених метода којима се обликује млади човек отворен и спреман за сусрет са даљим образовним, професионалним и животним изазовима.

Школски часопис

Ученички парламент

Распоред часова 1-4

Заштита података о личности

Распоред часова 5-8

Документација школе

 

Распоред звоњења

ЗУОВ

Naši programi akreditovani u ZUOV | Centar za zdravlje, vežbanje i sportske  nauke

есДневник

Календар