Osnovna škola "Miloje Simović"

 

Документација

Одлука о додели уговора, сервисирање штампача и рециклажа тонера , јул 2019.

Одлука о додели уговора за услугу сервисирања рачунара , јул 2019.

Уговор о јавној набавци ЈП ЕПС, јун 2019.год.

Уговор о јавној набавци Клуб Културе, јун 2019.год.

Одлука о додели уговора,  Канцеларијски материјал, април 2019.год.

Уговор - енергенти за грејање угаљ и дрва, 2018.год.

Уговор - услуга сервисирања рачунара, 2018.год.

Уговор - електрична енергија, 2018.год.

Уговор - књиге за одличне ученике, 2018.год.

Уговор - cредства за хигијену, 2018.год.

Одлука за уговор - услуга фиксне телефоније, 2018.год.

Уговор о јавној набавци ЈП ЕПС, 2018.год.

Уговор о јавној набавци Канцеларијски материјал, 2018.год.

Уговор о јавној набавци СГМ, 2018.год.

Уговор о јавној набавци НЕТ СЗТР, 2018.год.

Уговор о јавној набавци Натали Дрогерија, 2017.год.

Уговор о јавној набавци МТС, 2017.год.

Уговор о јавној набавци Милетић Петрол, 2017.год.

Уговор о јавној набавци Кнез Петрол, 2017.год.

Уговор о јавној набавци Клуб Културе, 2017.год.

Уговор о јавној набавци Електропривреда Србије, 2017.год.

Уговор о јавној набавци Слава Транс, 2017.год.

Одлука - дрва - угаљ , септембар 2016.

Одлука - лож уље, септембар 2016.

Одлука - додела средства за хигијену, мај 2016.

Одлука - додела за телефоне, мај 2016.

Позив за достављање понуда, септембар 2015.

Kонкурснa документацијa 2015, септембар 2015.

Допуна тендерске документације

Измена конкурсне документације

OГЛАС

Конкурсна документација - лож уље, фебруар 2015

Годишњи план рада 2015/16.

Извештај о раду школе 2014/15

Уџбеници 2014/15

Школски календар 2014/2015

Закон о основном образовању и васпитању - "Сл. гласник РС", бр. 55/2013

Закон о измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања - "Сл.гласник РС", бр. 55/2013

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању

јавних исправа у основној школи

Правилник о оцењивању

Правилник о стручном усавршавању наставника

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
за КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за предмете:
Српски језик
Математика
Природа и друштво

за КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊАза предмете:
Српски језик
Математика
Биологија
Географија
Историја
Физика
Хемија
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику
Обрасци-иоп
Приручник за рад са децом са сметњама у развоју

Инклузија

Лична карта школе

Понуда студијске посете

Шанса

Пример добре праксе

Тим за инклузију

 

Dokumentacija

Kalendar