Ђачки кутак

                         Тестови са претходних завршних испита

Српски језик                          Математика                       Комбиновани тест                 

тест јун 2019.                          тест јун 2019.                          тест јун 2019.           

тест јун 2018.                          тест јун 2018.                          тест јун 2018.

тест јун 2017.                          тест јун 2017.                          тест јун 2017.

тест јун 2016.                          тест јун 2016.                          тест јун 2016.

тест јун 2015.                          тест јун 2015.                          тест јун 2015.

 

Документација

Годишњи план рада 2015/16.

Извештај о раду школе 2014/15

Уџбеници 2014/15

Школски календар 2014/2015

Закон о основном образовању и васпитању - "Сл. гласник РС", бр. 55/2013

Закон о измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања - "Сл.гласник РС", бр. 55/2013

 

Правилник о оцењивању

Правилник о стручном усавршавању наставника

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
за КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за предмете:
Српски језик
Математика
Природа и друштво

за КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за предмете:
Српски језик
Математика
Биологија
Географија
Историја
Физика
Хемија

 

Распоред звоњења

Распоред часова

Документација школе

 

Календар