Техничка служба

1. Раковић Миљојка, куварица

2. Вуловић Властимир, ложач

3. Крсмановић Никола, домар

4. Варјачић Биљана, помоћни радник

5. Костић Станислава, помоћни радник

6. Лазаревић Светлана, помоћми радник

7. Стевановић Милица, помоћни радник

8. Милетић Весна, помоћни радник

9. Стевановић Зоран, помоћни радник

Распоред звоњења

Распоред часова

Документација школе

 

Календар