Техничко особље

1. Новичић Весна, сервирка

2. Вуловић Властимир, домар

3. Крсмановић Никола, домар

4. Милетић Весна, помоћни радник

5. Вучковић Јасмина, помоћни радник

6. Стевановић Милица, помоћни радник

7. Стевановић Верица, помоћни радник

8. Лазаревић Светлана, помоћни радник

9. Стевановић Зоран, помоћни радник

Распореди наставе за основну школу на ртс3

Распоред звоњења

Распоред часова

Документација школе

 

Календар