Предметна настава

Ана Мутавџић, професор српског језика

Милена Обрадовић, професор српског језика

Радмила Радовановић, професор енглеског језика

Јелена Лукић, професор енглеског језика

Невена Јевтић, професор немачког језика

Ана Радојичић, наставник ликовне културе

Љуба Вељовић, професор музичке културе

Данијела Милутиновић, професор историје

Милена Шорић, професор историје

Марија Гавриловић, професор географије

Соња Ковачевић, професор физике

Татјана Васовић, професор математике

Александар Стефановић, професор математике и информатике

Соња Иванић, професор биологије

Вера Маринковић, професор хемије

Мила Тодоровић, професор техничког и информатичког образовања и информатике

Никола Марковић, професор информатике

Марко Пантовић, професор физичког васпитања

Нина Максимовић, професор физичког васпитања

Рајко Сеновић, вероучитељ

Нина Зорић, грађанско васпитање

Јелена Благојевић, грађанско васпитање

Распореди наставе за основну школу на ртс3

Распоред звоњења

Распоред часова

Документација школе

 

Календар