Osnovna škola "Miloje Simović"

 

Organizacija rada

Подела одељења на наставнике и остала задужења

Васпитно-образовни рад у нижим разредима обављају учитељи, наставници разредне наставе и професори разредне наставе, док у вишим разредима раде наставници и професори предметне наставе. 

Подела одељења на наставнике и остала задужења

 

Dokumentacija

Kalendar