Организација рада

Подела одељења на наставнике и остала задужења

Васпитно-образовни рад у нижим разредима обављају учитељи, наставници разредне наставе и професори разредне наставе, док у вишим разредима раде наставници и професори предметне наставе. 

Подела одељења на наставнике и остала задужења

 

Распореди наставе за основну школу на ртс3

Распоред звоњења

Распоред часова

Документација школе

 

Календар