Годишњи план рада 2015/16.

Извештај о раду школе 2014/15

Уџбеници 2014/15

Школски календар 2014/2015

Закон о основном образовању и васпитању - "Сл. гласник РС", бр. 55/2013

Закон о измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања - "Сл.гласник РС", бр. 55/2013

 

Правилник о оцењивању

Правилник о стручном усавршавању наставника

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
за КРАЈ ПРВОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за предмете:
Српски језик
Математика
Природа и друштво

за КРАЈ ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА за предмете:
Српски језик
Математика
Биологија
Географија
Историја
Физика
Хемија

 

Распоред звоњења

Распоред часова

Документација школе

 

Календар